SENYATSI

Clan Praise(s)

  • Sereto sa Bašita (Ba ga-Senyatsi) Ke Senyatsi sa Mmamariana, Thakadu se leme tseleng; O tla ruta le metlapa go lema; Mošita-meetse a Mmamolemane-a-Thatsé; Kwena-semetša Matebele; Makubu a ba Selalelo. Ditlogolo tsa Maketla-a-Lekgeila; Motho wa bo-Shishiba wa Manthara; Wa bo-Sehati le Nare. Maduka kgolokhukhu wa Basita-meetse; Ke Maduka Mmamariana-a-Senyatsi’ Se tsebja ke Bašita le Bahlaloga; Le ke bo-Semenya Mokgalaka, Ramphele ‘a Tswetla; Le bo-Komape Ntsho-a-Letšheta Ke mmina-kwena, Moroka-a-meetse a pula Seila-lehlaka; Thakadu! Gola-gola o bolawe; Kgale o fata diolo! Motho wa bo Makgabo; Senyatsi sa Piletši wa Rampuru.

Surnames