SENTSHO

Clan Praise(s)

  • SERETO SA GA SENTSHO Agee 1. Sentsho sa Matlakala se itia koma legoleng 2. Masehle-olo sa Butšwana, Olo se naiwa mmele, ka mohupong ga se naiwe 3. Re Batswana ba Maphuthagadi a magala ba go phutha dikomana 4. Ke rena batho ba Maakatšila a bošego, Tlou o sepela o seama o theeletša Ditawana 5. Ke rena batho ba Mamphela sehlabana maretola, manhlamangwe a fulare. 6. Re boa Bjatladi bja Mmaborela a Malatjie bofula Kolobe 7. Re boa šogole mohlakeng meetse a ntshe a pšha, ra fata didiba 8. Re batho ba Mogolahlogo wa Lekwadi, hlogoya Tau kakanana, molala o ipolaile ka noši 9. Ke Batho ba Magomane, seala tšhitšhila, ba mosetlamobu wa Sebela. 10. ke baefadi bagana ke bohulwane ba dumela boswana 11. Ke ba Molokonyane wa maena 12. Ba sefehla marumaswana, gwa tsoga go le megodi ya pula 13. Agee Batlokwa ba Mamphela, ba kae bo Magomane a tebu seala tšhitšhila le bo Maputle ka kotse o ba lefeletse Agee Mafakudu a bokone mafata didiba, bo makhupurolla diatla a sa fetše AGEE SENTSHO MMINA KOLOBE AGEE MOTLOKWA

Surnames