SENKGE

Clan Praise(s)

  • ke Motsatsing , mohakana ya kutu mokala. Segokgo sa borwa botshotshonono. Segokgo se sa lomeng feela selomema madiketsa hloho.   Rra mohibidu yo o matepe, ware o mmone wase mmone. Tshehla kgolo dithoteng le ka hare. Re ipela ka wena sebupiwa sa Tlatlamatjholo. Tlatlamatjholo moopi wa Lehodimo le Lefatshe le Metsi. Tuhe.

  • Ke Motsatsing , Mohakana ya kutu mokala. Segokgo sa Borwa botshotshonono. Segokgo sesa lomeng feela selomema madiketsa hloho. 

    • ke Motsatsing , mohakana ya kutu mokala. Segokgo sa borwa botshotshonono. Segokgo se sa lomeng feela selomema madiketsa hloho. Rra mohibidu yo o matepe, ware o mmone wase mmone. Tshehla kgolo dithoteng le ka hare. Re ipela ka wena sebupiwa sa Tlatlamatjholo. Tlatlamatjholo moopi wa Lehodimo le Lefatshe le Metsi. Tuhe.

    • ke Motsatsing , mohakana ya kutu mokala. Segokgo sa borwa botshotshonono. Segokgo se sa lomeng feela selomema madiketsa hloho. Rra mohibidu yo o matepe, ware o mmone wase mmone. Tshehla kgolo dithoteng le ka hare. Re ipela ka wena sebupiwa sa Tlatlamatjholo. Tlatlamatjholo moopi wa Lehodimo le Lefatshe le Metsi. Tuhe.

Surnames