SENGOARA

Clan Praise(s)

  • Mosiea-Motobatsi!Oa ma-ntša-pere-tšimong,E se ‘na e qetela batho metamo teng.   iii) Mosiea-Motobatsi!Oa ma-Tšèle’a Lebajoa le Nkoanyane.Ha ke le oa Tšèle, nka Tšella mang?Oa ma-Khomo-phatšoa-seoehla!Oa ntšang thebe li ome,Li se ‘na li omela mokhoabo tlung!Motho oa ma-Mpease le Mokhasi.   iv) Mosiea-Motobatsi!Motho oa Maqechela,A le ke le hlajoe,Ho hlajoa la morobana sethojana!Motho oa makhehletsa-bolokoe-sakeng-la-manamane!Motho oa ‘Masekhuma le Nokuoe,Se nokuoe ka letsoai le monate!Motho oa ma-Mpuru oa Malumane,Ha u ntse u luma-luma litsela,Ntsoe-lebe u utloile lefe?Ntsoe-lebe ha kea utloa la motho!Ke mpa ke itelela bootloanaBa ho sala ke le mong,Bootsoana ba bokhulu.Moea le o botse Basia-Batobatsi.Ba re o hlaha mafarung a mafika,Ba ka ba babeli,Ba ka ba bararo bana ba monna,Mong a bolaea, mong a tšoaela;…   v) Mosia-Motobatsi!Motho oa ma-ntšang thebe li ome,Li se ‘na li omela mokhoabo tlung.Motho oa bo- Tšèle le Lebajoa le Nkoanyane,Ba ka ba babeli,Ba ka ba bararo bana ba monna,Mong a bolaea, mong a tšoaela;Ha le ntse le botsa moea o hlaha kae,Le botse Basiea-Batobatsi.Ba re o hlaha Bofola-foloane,Pakeng tsa mafika le majoe!Motho oa ‘Makhehletsa-bolokoe-sakeng-la-manamane,E re a tla ja meriti e thehe,Ho thehe e menyane ea liotloana!Ba re na Mosiea motho u mo etsang,Ha u feta a lia!Ha kea mo etsa letho.Ke mo hlathile ka lenala feela ke feta.Mosia, motho oa ‘Mamotobatsi,Eare ke tabola motho,Motho a hlanya.Bohali ba linku ha bo hlabise,Bo hlabisa morobanyana sethole.   vi) Mosiea-Motobatsi!Motho oa ma-ntša-thebe-li-ome,Li se ‘na li omela mokhoabo tlung.Ha ke se ka Tšèle,Nka u tšella.Le botse Basiea-Batobatsi,Le botse hore na moea o tsoa kae,Moea o tsoa Kong-Kong thabeng,O tsoa nkong-tsa-matsa o pholile.   vii) Mosia Motobatsi,Motho oa ma-ntša-thebe-li-ome,Li-se-nna-li-omela-mokhoabo-tlung,Motho oa bo-Lebajoa le Letuka,Ka Tšele nka tšella mang?   viii) Mosia, Motobatsi,Motho oa ha Tšele, oa ha Lebajoa,Lebajoa la ha Nkonyana,Le ba tšellang bana ba ha Lebajoa?   ix) Mosia, Motobatsi,Motho oa ma-ntšang-thebe-li-ome,Li-se-nna-li-omela-mokhoabong-tlung,Ha o re ke oa Tšele, ke tšella mang?Ke tšella Tšele le Letuka,Bana ba Lebajoa le Nkoanyane!   x) Mosia, Motobatsi,Motho oa ma-ntšang-thebe-li-ome,Li-se-nna-li-omela-mokhoabong-tlung,Ha o re ke oa Tšele, ke tšella mang?Ke tšella Tšele le Letuka,Bana ba tšea tse peli!   xi) Mosia, Motobatsi,Motho oa ma-ntšang-thebe-li-ome,Li-se-nna-li-omela-mokhoabong-tlung,Ngoana Tšele le Letuka,Ha ba ntse ba botsana,Hore ka Tšele ho tšelloa mang?Ho tšelloa Lebajoa oa Nkoanyane! Source: Mathe V.K.

  • Mosiea-Motobatsi! Motho oa ‘Ma-ntšang-thebe-li-ome, Li se ‘na li omela mokhoabo tlung, Li omele kantle mabaleng. Motho oa ma-Lebajoa la Nkoanyane, Motho oa Tšele le Letuka. Source Mathe V.K. 

Surnames