SEMA

Clan Praise(s)

  • Madena we lebele le nkxabi. Mahlasedi wee! Mahlasedi e llanga Bare lokha a phoma se wa bone Banru babo Shagashaga Lephondo Ba naka tja bo tee le tletje Moshidi Ke ra bona batho babo Kafena nkoto Kafena nkoto waga Mashashane a tlhola sello Batho babo khabeche ke ya nkga nna morogo wa Natal Re batho babo poni e tswang Marabasetata Ya bo radiipone tsa bo Queen mmane wa Jan wag a Sema Ba re Lehumo ge le etla le a nanya Metsi a Mogwadi ga re a nwe re tlhapa ka wona marago ra feta  To be continued…  

Surnames