SELEPE

Clan Praise(s)

  • Selepe sa tau maroborobo! ke se-nkga-nama-e-le-siyo. Selepe sa Mahlahlathele, sa serame-mpolaye. Le re tsela ena e ropotswe ke mang na? E ropotswe ke nna morpodi-a-tsela, mohalerwa, montlee.   

    • Selepe clan pedi. Ke bahlaloga ba go ana tshukudu. Batho ba mahibitswane. Kgomo tsa bona ke tse dihibidu, mabele a bona ke a mahibidu le batho ba gona ke ba bahibidu. Ba kgomo o rue dithamaga gobane mashweu a bulatsa. A bulatsa bahlaloga. Barwa sebodu sa matome . Ba tshilo e shila botle ba tshilo e shila ka mokgadi . Mokgadi wabo le gwaiwa mmele . Tshilo a e shile. Batho babo diakganya di kakatlela . Tsabo mosima wa mpitlako. di bona di tswile matswele e be ele matswele mang e le dilo tsa dibelesana. Batho babo nthema a go bedi a bo mokautu . A rema leoto , a rema letsogo a rema selo se bapane le hlogo . (By kgabo taba diakganya selepe 0793869797)

    • Selepe clan pedi. Ke bahlaloga ba go ana tshukudu. Batho ba mahibitswane. Kgomo tsa bona ke tse dihibidu, mabele a bona ke a mahibidu le batho ba gona ke ba bahibidu. Ba kgomo o rue dithamaga gobane mashweu a bulatsa. A bulatsa bahlaloga. Barwa sebodu sa matome . Ba tshilo e shila botle ba tshilo e shila ka mokgadi . Mokgadi wabo le gwaiwa mmele . Tshilo a e shile. Batho babo diakganya di kakatlela . Tsabo mosima wa mpitlako. di bona di tswile matswele e be ele matswele mang e le dilo tsa dibelesana. Batho babo nthema a go bedi a bo mokautu . A rema leoto , a rema letsogo a rema selo se bapane le hlogo . (By kgabo taba diakganya selepe 0793869797)

    • Selepe clan pedi. Ke bahlaloga ba go ana tshukudu. Batho ba mahibitswane. Kgomo tsa bona ke tse dihibidu, mabele a bona ke a mahibidu le batho ba gona ke ba bahibidu. Ba kgomo o rue dithamaga gobane mashweu a bulatsa. A bulatsa bahlaloga. Barwa sebodu sa matome . Ba tshilo e shila botle ba tshilo e shila ka mokgadi . Mokgadi wabo le gwaiwa mmele . Tshilo a e shile. Batho babo diakganya di kakatlela . Tsabo mosima wa mpitlako. di bona di tswile matswele e be ele matswele mang e le dilo tsa dibelesana. Batho babo nthema a go bedi a bo mokautu . A rema leoto , a rema letsogo a rema selo se bapane le hlogo . (By kgabo taba diakganya selepe 0793869797)

Surnames