SELEKA

Clan Praise(s)

  • Ke Mokwena wa Maiyane wa kgomo ya leruo; Leruo la kgomo, mora Motlohelwa; Ba Mmamotetenene a kgosi; Ba kgatampi e ntle, sebapalla; Ba maleruo le tloha ho kgomo, le ye ho motho ------------------------------------------------Ke Mokwena wa Mantsane a Monaheng, Wa Nkopane ya Mathunya. Kwenana-nyane kwena di a tshaba, Kwena ho hlapa tse potlana, Kwena tse kgolo di a seha feela------------------------------------------------- Ke Mokwena wa Mahaseng, Wa lepotlapotlale ja podi. Modikoloha o ja kgomo, Motho wa ha kgakadira tsa Monyane le Morathane. Motho wa Mmamothibedi a kwena, E thula tse bokwana bo bonyane, E di thule e di bolaye, Hoba ntwa ha e lwane ka dikgoka feela, Le ba basese ba a e lwana-------------------------------------------------Ke Mokwena wa Mantsane a MonahengMakelekele a Kadi a TšoloMaila ho ngwathelwaYa jang polokwe kaofelaYa jang ha ho theha meritiMeriti e mona e menyanne ya diotlwane----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le boko legolo La Bakwena ba Lesotho le ba Botswana ko Molepolole le Bafokeng ko Afrika BorwaMashaa a Metsi a Mmaphoko, A Dira Maila A Ngathelwa SengwanthwanaHoba Sengwanthwana Hae seje Eja Polokwe, Batlhakwana Marena a Maholloleboko ole neelwa ke rraetsho rasbongo in Goo-Ntloedibe, Molepolole, Botswanabongoselah@yahoo.co.uk ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leboko La Bakwena ba Botswana ko MolepololeMotlhakola oo Montsho waga Mmaseadingwane Sa Marumo..Maganana Mankga Nama Di Mahura...Tshoswane tsa go Loma Botlhoko Lesonya.....Di ileng tsa loma Kabane A Kakabala! leboko lea neelwa ke rasbongo in Goo-Ntloedibe, Molepolole, Botswanabongoselah@yahoo.co.ukTsiboso: Ga se nna mong wa Maboko ao! Rea itlhela a ntse a bokwa!Okomelang mogo www.moengmasilo.com 

Surnames