SELALA

Clan Praise(s)

  • Sereto sa GaSelala Nna re boa Dingwane, re boa Botlabatlabeng. Re boa gaSelala sa Matseola dibata. Ga thaba go rwala dihlora ka mahlaa ka mabedi THABA nke o motho. Nna re batho ba bo sehlako Matangane'a dira. Bare sehlako ke makgobokele o kgobokela dirathana. Sehlako ke Mokgokolo, Bofa sehlako se tie o seke wa ba mothishi'a leeto, o kare ke mogolo a eya baneng. Bare a le obaobe Legodi le foloshe kgwahla Molapong. Nna re batho ba bo Mashego'a noka Leshaba. Mashego o dutxe thopa letlalong. O dutxe le banyana ba bahulwana, banyana ba ga Phaswane. Nna re bana ba Phohungwane' a bagolo baPhaladi, txa ga Malata di re lata re dutxe. Nña ga geshu re boa Letsweta le legolo la Mogale'a mollo'a kubjana kobo'a kapara babedi kapara balata wa boraro a hlaela apara mollo. Ke bana ba kgoshi ba Selala'a phete khubedu ke segabole sa Matsika segaboleladiswana le ka Matsika mahubedu. Ke bana ba Kgoshi Seshunkwane sa kgatla"a khungwane sa re gompona sa inamainama nke ke mogwe a bona mogwegadi txibugong. Nna re maja kgakala la kgomo Maila boteng. Bare teng bja kgomo ga re he re a ila. Bare yeo a sego a txewa Dingwane o a lla ore nkabe ke txewe Dingwane, ke txewe Botlabatlabeng ke re ge ngwanaka a lla ke re homola Mokgatla Mmangwato, homola moena lehlaka, ke hlaka la boMmantese ke sehle. Hleng bashimane le ba dumella go sehla. Nna re mankga merotolo'a marumo. Ga geshu ngwajana ngwale o sehlefa a tlola molora mola makhura kgomo txa boRare a le gona. Ba bina Tau weeee!!! Ke txhaba baditi!!

  • SELALA ADD NEW CLAN PRAISE CLAN PRAISE(S) By: Ellah Selala Reply KE RENA BA SELALA SA MATSEOLA DIBATA, BA SE GA BOLE SA MATSIKA SE GABOLELA DISWANA, RENA RE BATHO BA BA BOAGO LETSWETA LE MOLLO KOBJANA KA PARE BABEDI WA BORARO A HLAELELA A APARA MOLLO, RENA RE BANA BA PHOHUNGWANE YA MALATA, TSA MALATA DINTATA KE DUTSE. SHARE ADD A CLAN PRAISE --Select Language-- Clan Praise ADD CLAN PRAISE Selected Category: S Shongwe Shabangu Sindane SASA Simelane All Surnames Search Surnames GO SURNAMES Category: A Aphane Alhassan Amakhomazi Antoni Arosi All Surnames Category: B Baloyi Bhembe Buthelezi Banda Biyela All Surnames Category: C Chauke Conco Caluza Cambi Cebekhulu All Surnames Category: D Dlamini Ditlhareng Dladla Dlamlendze Dlangalala All Surnames Category: E ESTER Elphus Elphusmabunda Evans Effective and approved lost love spell caster +27625413939 spiritual healer inBordentown, Bound, Brook, Bridgeton, Burlington, Caldwell, Camden, Cape, May, Clifton, Cranford United Arab Emirates, United Kingdom, Uruguay, USA All Surnames Category: F Faleni Falaza Fuze Fakathi Fakudze All Surnames Category: G GUMBI Goni Goba Gwala Gabela All Surnames Category: H Hlatshwayo Hluyako Hlope Hopa Hlungwani All Surnames Category: I Iqotoy Izithakazelo IIssa Isaac Itumeleng All Surnames Category: J Jele Jali Jama Jili Jiyane All Surnames Category: K Khosa Kubhayi Kweyama Khumalo Khathwayo All Surnames Category: L Lubisi Linda Lembe Lukhele Lukhozi All Surnames Category: M Maseko Metiso Maphalala MIYA Mkhabela All Surnames Category: N Nkosi Nhlapho Nkuna Ndlovu Ngomane All Surnames Category: O Olayi OoMahlasela Oliphant Oageng Oliecia All Surnames Category: P Phakathi Phungula Phume Phahlamohlaka Phili All Surnames Category: Q Qwabe Qwelane QATA Qwebani Qayiso All Surnames Category: R Rikhotso Raswiswi Rakoma Rhuda Ramphomane All Surnames Category: S Shongwe Shabangu Sindane SASA Simelane All Surnames Category: T Themba Thumbathi Thabethe Tsabetse Tshivenda All Surnames Category: U Usinga Ubisi Umlaw Uoane Unknown All Surnames Category: V Vukeya Vakalisa Vuma Vilana Vetezo All Surnames Category: W Waxa Wanda Willie Wayise WISO All Surnames Category: X Xundu Xulu Ximba XOLO Xhamela All Surnames Category: Y Yengwa YALO Yirha Yeni YENDE All Surnames Category: Z Zitha Zimu Zuma Zindela Zondo All Surnames © 2022 wakahina.co.za | All Rights Reserved

  • KE RENA BA SELALA SA MATSEOLA DIBATA, BA SE GA BOLE SA MATSIKA SE GABOLELA DISWANA, RENA RE BATHO BA BA BOAGO LETSWETA LE MOLLO KOBJANA KA PARE BABEDI WA BORARO A HLAELELA A APARA MOLLO, RENA RE BANA BA PHOHUNGWANE YA MALATA, TSA MALATA DINTATA KE DUTSE. 

Surnames