SELALA

Clan Praise(s)

  • KE RENA BA SELALA SA MATSEOLA DIBATA, BA SE GA BOLE SA MATSIKA SE GABOLELA DISWANA, RENA RE BATHO BA BA BOAGO LETSWETA LE MOLLO KOBJANA KA PARE BABEDI WA BORARO A HLAELELA A APARA MOLLO, RENA RE BANA BA PHOHUNGWANE YA MALATA, TSA MALATA DINTATA KE DUTSE. 

Surnames