SEHLABELA

Clan Praise(s)

  • Direto (1) Sehlabela, Morama, Morama weti, Weti mabina, Mabina chwena, Chwena yamogakane, Kgaka yemibalabala, Sehlabela)(2) Bokgwedi yamabule abomogakane, bomachabi asebone, madumela goretwa).

Surnames