SEFOLOSHE

Clan Praise(s)

  • Ke Sefolosha Nkwe thabeng marumo a le thebeng , ke Leitjane la Kgabotona, re Matlotloba a Mmaboya ba kgomo matswalla ka mati tsa batho, Ke batho babo Mahlaraba Phuthi , bareng e etswile mohlakoleng ya raga bopele ba Modisha ba nyama ba dika Mogodu fase bare Phuthi ge nkabe o be Tau nkabe Meraka e sa kenwe meraka ya bo Morwa Modishe, Ke batho babo Tagane taga Selemo, batho ba bo Sefalanyana sa Mathiba, Ke batho bakwa ga Mosethle "Magana ga Moleke a  Mmatshidi, Ke Magaballa boteng bareng ba utlwile ting go baba,batho ba bo Letlawa la bo Nkgadime bareng ga ba hlabane ba botana Magadimaneng, ge re ija ga re gadime. ke batho babo Ntsweng-ntsweng ya Lebelo , kokololofute selo sa Madula a maima, batho ba kwa nokonanyane bareng ba humane Noka diela ba tseya mokgopu ba lalametsa bare Noka re edile, Re batho babo Sefalanyane sa Mathibe, batho ba Hlogo tse Ntlatlapa, bao bareng Thema dikae, Thema di Magabeng tsa go tswalwa ke MmaMothapudi, bao bareng o hlabile kwalepe a mmokolla Sefoloshe, Re batho babo Ramotalane Ntsho ya Bokone Mashitishe selo sa boya magetleng , Re tswa kwa Sekoti gaabo Mmalane. Shiya Motho Legaba, rena batho babo Letaata la thipa ntlhoro ya Mathlwana.        

Surnames