SEBOTHOMA

Clan Praise(s)

  • Cheche Legari : Makxota and Sebothoma is and the samething..Edited by Makoboti Makgota/MakxotaCheche: Magare weee Magare weee, ke magare a mma moshala shuping. Bare ke batho ba bo mongadi wa bo ledisa mongalela lefokeng. Bare monna ga se ka motima ke mo letje ka moleba disha ke tema go shalele. Magare wee, magare wee Mmbado ba bo madla-kxulu'a ga nnaSebothoma sa bo cheche, lo wa nnyogoh e sebe nnghoba a re to tega sebogho aya ghe sebayeni are do kha bologho ya nnyana a ile. Demmodo wa bo bothe bothegha sthogati. Nna Cheche e khethu gha Sedogha Ndonghi e lobola mofati e mo ghodose nkhaya, mokxodo wame o hla ndoda maphahla tighati te djame te mogasha.. Thena ghe s'khethu ge sedla a se kxwatimi ghe hlagho. Smagariii magarii weee !! thena ghe skhethu ghe seGariii a se lle se ya bogholela..Mbhooooooo Mbhoooooooo..0726112472

Surnames