SEBAKA

Clan Praise(s)

  • Hee majakwane 'a maatladi 'a shego! Ke baga Sebaka Sedumedi, ba re a se dume se a bitša, se biditše Phaahla 'a Mogoto 'a Phogole. Nna re batho ba bo Kganya 'a Ramaredi 'a Tshwane, ba re ga gešu ga bo Kganya a re ke re dumediša moeng, moeng ke yena a rego tama Sebaka, nna ra re 'thobela motho wa mosepedi. Re batho ba bo Phusele Ngoato seaga-ka-lenoto. Re batho ba bo Selelepoo sehlwa se elwa le poo mahlabeng. Batho ba bo Tholo-ntona Modipadi. Tau e ntso ya mariri. Re batho ba bo Mantlako 'a tšhoša, ba re Bauba o tšhošitše baale bale ka mphatong, ba re go tšhaba ba tlogela le dikgago.     Ke tšhaba baditi!!!        

Surnames