SATHEKGE

Clan Praise(s)

  • Muloi wa Nombe. Asalimbudzi lukwembe. Asalowi vhusiku ano lowa masiari dzi mafuloni

Surnames