SAMBO

Clan Praise(s)

  • Sambo, Mlahleki wena owalahleka netinkomo takho eningizimu, Nkomati...  you can add more.   Please note that Sambo belongs to a pure Tsonga group called Vadzonga, nothing to do with Shangaan, they just came to our land and inherited our cultures and language. Dzonga means "south". Khosa is our father who came from Xhosaland "south" long time ago. Magudu, in Mozambique today is where we originate next to Inkomati river.   You are welcome to add value, i'm not perfect. Thank you.

    • mlahleki mabamba, mningitimo, nine bekulahlekelwa tinkomo talala emathafeni, mningizimu wena owadla udzadze wabo wathi kananyongo kana mhlelo kanti unomhlehlo bhabhakazi mningizimo

    • my family bengicela ningisite ngesinanatelo lesiphelele sambo ( mangane)

  • Sambo Mlahleki wena owalahleka netinkomo takho eNingizimu. Nkomati

    • You are wrong,tsonga is not from shangan but the other way round revise your history.shangan comes from soshangan,manukosi,shaka's general.the tsonga people were always there for your information.they were conquered by soshangan but refused to reject their langauge and culture,hence there are nguni's among the tsonga speaking people.

Surnames