QWATHI

Clan Praise(s)

  • Dikela Noni maVala Nkowane Ntswayibana, Sdindi Mvumasi Dumba Lutshaba Mfazi obele linye  DumbaONoniDikelaOSdindiNtswayibnaMvumasiOLutshaba

Selected Category: Q

Surnames