QUPE

Clan Praise(s)

  • Cirha, Kawuta, Ncibane, Nojaholo, Mhlantla, Nyembezana, Mhlathendlovu, uDyakalashe, Ntswentswe, Qanqolo, Ntlokwenyathi, Hlom’liphuthi lidala nempondozalo.

Selected Category: Q

Surnames