QUMBISA

Clan Praise(s)

 • Sicela izithakazelo banini besibongoSibhalwe uNcanyana E. Maphalala

  • Jiyeza, Vuza, Mabuza endodeni ngoba umfazi uyacucuza,Vokomaya, Nkomo kayisengwa ilele

  • Jiyeza, Vuza, Mabuza endodeni ngoba umfazi uyacucuza,Vokomaya, Nkomo kayisengwa ilele

  • Jiyeza, Vuza, Mabuza endodeni ngoba umfazi uyacucuza,Vokomaya, Nkomo kayisengwa ilele

  • Jiyeza, Vuza, Mabuza endodeni ngoba umfazi uyacucuza,Vokomaya, Nkomo kayisengwa ilele

  • Jiyeza, Vuza, Mabuza endodeni ngoba umfazi uyacucuza,Vokomaya, Nkomo kayisengwa ilele

Selected Category: Q

Surnames