QOMA

Clan Praise(s)

  • mamqoma, qomukutitya,ooMvandi'inyama, Nyohela,Nwaba,Ndikweze,ooSigqo,sisiqobo eso

Selected Category: Q

Surnames