PUOANE

Clan Praise(s)

  • By:

    Bakone ba Matlala a Thaba ba bina Tlhantlhagane " Rena ga geshu re boa seoko seokodumo seoko sa merithi mebedi meraro menga maloba. Re bana ba sepitsi sa nkata ya kgomo se etela mogodumo o mogolo wa bana ba sikwe ba nape dithaba tshe pedi go ratana go etelana..."

Surnames