PHUTHI

Clan Praise(s)

  • Phutieagae o se je nosi Ere o ja Ontlhakanye le Bahurutshe Mapo di adimanwe batlhabane E re lo ya go tlhabana ntwa Lo apare thata Tau ya re go ja rra Le ngwana e moje

  • Phuthi pudi e tshetana Ya bangwato E tsoga ka meso eje

Surnames