PHUKWANE

Clan Praise(s)

  • khumalo! mntungwa, mbulazi omnyama, nina kabhej` ese ngome, nin` enadlu muntu nimyenga ngendaba, nin`enadla izimfe zimbili ikhambi laphuma lilinye, lobengula ka mzilikazi, mzilikazi ka mashobanana, shobana no gasa ka zikode, zikode kamkhatshwa, okhatshwe ngezind izinyawo nangezimfushanyana, umkhatshwa wawo zimangele, unyama yentini yawozimangele mabaso owabas entabeni kwadliwa ilanga lishona, bantungwa abancwaba, zindlovu ezimacocombela, nin`abakwamawela  owawel` izambezi ngezikhali, nin`abakwa nkomo zavula inqaba, ngezimpondo, kwelase ngome zahamba, nin enalukudla umlenze kwa bulawayo, mantungwa alihlaza, mantungwa amahle,   bantwana benkosi,nina bakwa ntokela, inkubele abayihlabe ngamanxeba,' abakhule ngezinyawo, ezimfishanyane, nezimaqhukulwana, inyanga abathe bethi ifil uzulu kanti isiyetheswe, yetheswe ngo nyakana ka mpeyana, ubando abalubande balushiye uzulu, untshintsintswi ka noyanda no ndaba, unkone evele ngobuso emdibini, ndabizitha, mntungwa,mbulazi,mzilikaz ka mashobana,duba ndlela.izindlov' ezihle ezidla bantu ziba yenga ngendaaba. amabulala mbiza,abulala umgegedlana athi "yeyeni siwubulele umgegedlana" maqhawe amakhulu!  

    • Mtungwa; Ndabezitha; Mdletshe; Mbuyazi; Dibandlela; Mzilakazi kakp Mashobane; Wena o wala ukudla umlenze wenko

Surnames