PHOSHOKO

Clan Praise(s)

  • Ke Phoshoko Lammaphalana la morutlwana wa konkwana, la seila thobo ya mollo. Ke batho ba bo Chumudi 'a mekgoro Mogalemole Malesela. Kgasha ke gana ba ntshwara letswele, ke gana ba lelemetja seatla, kgasha Kgalabje le le hwibidu  Chumudi.

  • Ke Phoshoko la mmaphalane a morutlwana wa kong kong, Phoshoko la seila thobo ya mollo, batho ba go se nwe bjala ba go nwa mokgobela... 

Surnames