PHORI

Clan Praise(s)

  • SERETO SA BAKWENA BA GA PHORI Ke Mokwena Moila Lehlaka Moroka a Meetse a Pula. Rena gagešu gare bowe mo re bowa moletsi kgakala mapurupurung, barego namane e hwile le nyoro gara moletsi eyela. Rena re batho babo Tlagadi ya Bakwena barego Tlagadi ke lehwa bošego santholeng ditho ke letje. Rena re Bakwena baswana ba Mamolokwana wa Phori le Makonko. Rena re batho baba senago segabolo barego segabolo sabona ke meno ganong........ Wele Wele Wele ? Ke tšhaba Baditi

  • re bakwena ba phaswa, re bana tlagadi wa le hwa bosego barego baloi se ntseeng ditho, re boa moletsi gaba gare moo namane ya ntseeng e hwile ka lenyora moletsi e ela

Surnames