PHINZI

Clan Praise(s)

  • Ndala,  ooNtunzela, ooBhukula kaMlabatheki, ooMkhwanazi, iNkwali yeNkosi,  umlungu omnyama ongafuni nto yamntu, mafuzafulele njengelifu lemvula, nkonjane emnyama ebhabha emafini, sihlobo sobugqwangu, akafani noyise ngathi livezandlebe. Msunu Sidumbu!

Surnames