PHEWA

Clan Praise(s)

  • Рhеwа Мvelase, Нlengabantu, Мsuthu, Кhetha, Wena owehla ngesilulu, Um'lamula nkunzi abanye beziyeka zibulalane, Umageza ashiye insila insila emfuleni abanye bebuya nayo, , Ulugodo olulala amankankane, Unogwaja okhothanyelwa amabhubesi, Inhlambi ebhukuda kozingwenya, S'bondesihle esamila kumuntu emzimbeni - mangabe asimilanga ngabe umuntu akekho…

  • Phewa, Mvelase, Ndimande, Shongela, Gqigqizela, Hleng' abantu, 'Sthuli sakwaPhewa

Surnames