PHALE

Clan Praise(s)

  •   Leboko la ga Phale Ke molapalama dikokotla morwa pula lebethelaKwa go tweng e re mosimane a ya a lebile kwa ga malepa a bogale a bo a tshwere kgopa' borekhu, mosetsana a ba a tshotse legabana la gagwe. Ba re kwa teng go tlala go molebelebe, basimane ba ja tshegana tsa bona, basetsana ba ja makgabe a bona. Ke bana ba mmaketellapele, ditlogolo tsa bomoramantshane Ba re mosimane o e gate seramphatshane, mosadi ga a bediwe o betswa ka fa tlase ga mohuba Ke poko la mmamaotlana marota, ngwana wa phajane a bolele, ngwana wa kgadi ya metsi  

Surnames