PHALANE

Clan Praise(s)

  • Ba ga Phalane a Mokhokhola/Nkhokhola/Bokhokhola Ke batho ba bowang Kgobadi a tlokwa ga nyadimane ga motho se hlaleli sekobo ke hlalela moloi,matebele a Moletlane moletla le ba madi a shele. Batho ba bo mmathabane mashike ngwana mosadi ya tjwang Moletlane a ngwana Legoabe la tlokwa! Maeledi wee!ke ba ga Mankwana a lekubu,batho ba monwana-tona a boshupa boelela o shupe o sere maloba le maabane ke shupile o rile ' o rema mokabi wa re kea lomeletja kgane mahlogeledi abo mokabi a etla. Ke matebele makonkwana a hloka kgomo a ja motho,magadimana ntweng ba ija a ba gadime,makubu a go hupa kgomo a ja a lla.Agee makubu mahloka-sereto bare sereto ke mma bona a hwile

Surnames