PHALA

Clan Praise(s)

  • BA GA PHALA Rena re Bakgatla ba dithebe.Re boa Mohlake, Mohlaka Marole, Mohlopi WA Mmasebutla sa Dimo Seolomathebo, Wa naka Dira le magodu. Nna rebowa phooko le phookwane, Mabje-maramaga mabje magolo ka mabedi e kago mae a tshilwane.Re bahloko ba Raphogolwe ‘a Ngwato.Rena re Marota ‘a Mahwibidu, digolokwane tsa Tsate, dibolaya diipolalela, boba tsa Mohlaka.

Surnames