PAKADE

Clan Praise(s)

  • Dlamini, zizi, jama ka sijadu, ndandaza, fakade, mafuza'fulele, ngamela, nomana, mbhekisa wentshaba, amazizi amnyama nenkomo zawo.

    • Sohluka ngoJama ka Sijadu kwamanye amazizi. Kodwa ke akhona amanye amazizi angoJama ka Sijadu angengo Pakade.

  • Dlamini Zizi Jama ka SJadu Fakade Ndandazi nkomo zika Fusa

    • Dlamini, zizi, nkomo zika jama ka sijadu, ndandaza ka fakade, ngamela, nomana, mafuza afulele, mbhekisa wentshaba, amazizi amnyama nenkomo zawo.

Surnames