KONA

Clan Praise(s)

  • DLAMINI,ZiZi,JAMA KA SJADU,NGCENDE,MAKHULASILIBELE,MENTWA,SANDLULUBE,ZITHA KA LANGA,AMAZIZI AMNYAMA NEENKOMO ZAWO,

Surnames