KHOHLOKOANE

Clan Praise(s)

  • Radebe, Mthimkhulu, Bhungane, Nasele, Ntsele, Bhucwa, Ndlebentle-zombini, Hlubi, Ngelengele elinzipho ezimnyama ngokuqhwayana, Mashwabada owashwabadela inkomo neempondo zayo, Yathi yakufika esiswini yadla amalala, Mafuza efulele ngelifu lemvula!  CHA NINA BASEKHETHU, IZIBONGO ZENKOSI KAZIQEDWA. ZINQUNYWA AMAKHANDA ZIYEKWE!

Surnames