KHANYI

Clan Praise(s)

  • Khanyi Mwelase!Msuthu!Wena ongaweli ngamazibuko owela ngezihlengelo zomfula!DinaneMwelase!!!!!!!!!! Khanyi,Msuthu,Mwelase, Ongaweli ngezibuko,Owela nge zimpambosi zomfula,Isigejan' esemba sembula,Wen' ophaphela phezulu,Msunywa' ozimpumpuluzwana,Msuthu ka Nciza,Msuthu ka Sidiyanekazane,Msuth' owesab' ukwesoka,Msuthu wasomponjwana,Wen' oway' eLenge wabuyelela,Wena wakwa mabele made,Msuthu

Surnames