KGOSANA

Clan Praise(s)

  • ke kgosana mabusela letebele ngwana mmetso, bare ge a sepela a sepele! ge a tibala a tibale badidi ba dika ba sa sepele, ke sefatenyane dikutwana dithata di lapisa bafolletse! bare ge o batla kgomo tsa gao o dibatlele sakeng gobane o tla fitlhela ba di jele!!!!!!mohadubaaaaaaaaaaaaaa

Surnames