KGAMPE

Clan Praise(s)

  • Wena Mokwena..o sa oleleng thothobolo...patla patla patla...Motsamaya naga...e seng sejanaga...Mosarwa ke rre mogolo...Ke wena fela..

Surnames