ZUMA

Clan Praise(s)

  • Nxamalala,Mdlovu,Mafahleni,Nina baka Lugaju kaMatomela KaShisaMashingizela ashiye impi yakheDwala elibusheleleziMaphuma ephethe inyama ngala, amasi ngaphampisi kanovela,msholozi owadliwa izinja zakhe,wena owalala nomunwe engquza  wavuka wakhomba ilanga, Zuma, Nxamalala, Msholozi, Mdlovu, Mafahleni, nina bakaLugaju kaMatomela Mangcengeza KaShayankomo.Shayankomo, Nyathi emnyama enyathela ngemikhonto amanye amakhosi enyathela ngezitho. Abensengwakazi abayisenga bayishiyelela. Amaphumephethe amasi ngapha nenyama ngapha.Abakwandlela zintathu ziya emzini munye. Abakwasenza kwenzeke. Amahlokohloko adla insimu ayililela.AbakwaMpangazitha. AmaMashingizela ashiye impi yakhe, AmaDwala abushelelezi.Mpisi kaNovela ehla ngesilulu abafokazana befika ngezinyawo. Sbhamu esaqhuma ehlathini kwabuya abafazi.

Selected Category: Z

Surnames