ZONDO

Clan Praise(s)

  • sokhulu, sokotshane, skhangane , mnguni ka manekwane, Mthiyane

  • Mthiyane, Sobotshane, Thumbela, Zikode, wen'omlando olandwa njengowenkosi, isigejane sentaba enkulu, izizukulu zika Ndawumbane, Senengane noMntintinyana

  • Mthiyane sobotshane sokhulu skhangane, MNGUNI KAMANEKWANE, MQABULA NKUNGU KVELILANGA. 

Selected Category: Z

Surnames