ZITHA

Clan Praise(s)

  • Zitha kaLabase, Ndawonde! S'bhene senala! Chochozela! Nyama yentini! Wen'owangena esibayeni kwanuk'inyama! Wangen'exhibeni kwanuk'utshwala! Madani! uZitha omuhle omhlophe nangenyawo! uMakulandela owalandel' inkosi wayibiyela ngodaka! KwaZitha akuvalwa ngemivalo kuvalwa ngamakhand' amadoda! Omgingqi omphaqeka! Omahlekeshiyana! Ombil' emnqini!

  • ZItha: Nkwinika, Mhlave uZitha omuhle, uZitha omhlephe, Omhlophe baa ongenayo ngisho intsila, uZitha omhlophe baa omhlophe kunye ne golo lakhe

  • Ndawonde, Labase, Mzizi,Jiyezawena wevila ,wen 'owalda amabele ezikhuthaliMlotshwa, Mzilankatha wena waseMaNcubeni Nzimande

Selected Category: Z

Surnames