ZIMU

Clan Praise(s)

  • Angiyena impela owakwaZimu kodwa ngazi ukuthi bangamaNtuswa.   Ntuswa!!! Mbhodwe!! Ndlivela!!! Mthabathe!!! Skhenti!!!

  • AMANCUBE AMAZILANKATHA ANSUNDU NANGENYAWO AKHONZA AGODUKE ABUYELE EKHAYA AYOWAKHA UMUZI OMKHULU BAKWAMALANDELA NGOKULANDELA ILANGA BAKWAMTHELI UMAMTHELI ULELE NGAPHANDLE KOMUZI UHLUBULILE AKAQOKI NGUBO UHLEKWA YIZINGWE NEZINGONYAMA AZIMHLEKI ZIYAMKHALELA NGOBAZIYIZINYAMAZANE BAKWANKOMO IBOMVU KAJOZI OWENYUKA INGQONGQOLOZI NESIGWANA LAPHO UMSUTHU WAGIJIMA EPHETHE IBHESU NGESANDLA AMNCUBE ASENHLA AWOTSHELA ASENZANSI UKUTHI ISIGODI SOMNCITHI WOTSHWALA SOMILE SIYIZINKELEKE YEZIMBUZI ZIKANONDABULANE SIDLE UDADEWABO ENGENYONGO ENGEMHLEHLO BATHI UMHLEHLO UBUBHAMBHAZI SINGAMANGUBA  AMAMBANE KAGOQWENI ANGUMFECEZELI NJENGENDLOVU.WUMQONDO UZONDA ABATHANDI BAKWANHLAPHO

  • ZIMU  Khambule, Mncube,Mzilankatha Nyawo zintsundwanaMkhonto awungeniNambilaMalandelilangaMadlazithaWena ogeza ngobisi abanye begeza ngamanzi(see also Khambule Surname)li-li-li!!! PS: Thankx to whoever wrote these, izithakazelo zagogo (which I've been diying to know)! 

    • AMANCUBE AMAZILANKATHA ANSUNDU NANGENYAWO AKHONZA AGODUKE ABUYELE EKHAYA AYOWAKHA UMUZI OMKHULU BAKWAMALANDELA NGOKULANDELA ILANGA BAKWAMTHELI UMAMTHELI ULELE NGAPHANDLE KOMUZI UHLUBULILE AKAQOKI NGUBO UHLEKWA YIZINGWE NEZINGONYAMA AZIMHLEKI ZIYAMKHALELA NGOBAZIYIZINYAMAZANE BAKWANKOMO IBOMVU KAJOZI OWENYUKA INGQONGQOLOZI NESIGWANA LAPHO UMSUTHU WAGIJIMA EPHETHE IBHESU NGESANDLA AMNCUBE ASENHLA AWOTSHELA ASENZANSI UKUTHI ISIGODI SOMNCITHI WOTSHWALA SOMILE SIYIZINKELEKE YEZIMBUZI ZIKANONDABULANE SIDLE UDADEWABO ENGENYONGO ENGEMHLEHLO BATHI UMHLEHLO UBUBHAMBHAZI SINGAMANGUBA AMAMBANE KAGOQWENI ANGUMFECEZELI NJENGENDLOVU WUMQONDO UZONDA ABATHANDI BAKWANHLAPHO

    • AMANCUBE AMAZILANKATHA ANSUNDU NANGENYAWO AKHONZA AGODUKE ABUYELE EKHAYA AYOWAKHA UMUZI OMKHULU BAKWAMALANDELA NGOKULANDELA ILANGA BAKWAMTHELI UMAMTHELI ULELE NGAPHANDLE KOMUZI UHLUBULILE AKAQOKI NGUBO UHLEKWA YIZINGWE NEZINGONYAMA AZIMHLEKI ZIYAMKHALELA NGOBAZIYIZINYAMAZANE BAKWANKOMO IBOMVU KAJOZI OWENYUKA INGQONGQOLOZI NESIGWANA LAPHO UMSUTHU WAGIJIMA EPHETHE IBHESU NGESANDLA AMNCUBE ASENHLA AWOTSHELA ASENZANSI UKUTHI ISIGODI SOMNCITHI WOTSHWALA SOMILE SIYIZINKELEKE YEZIMBUZI ZIKANONDABULANE SIDLE UDADEWABO ENGENYONGO ENGEMHLEHLO BATHI UMHLEHLO UBUBHAMBHAZI SINGAMANGUBA AMAMBANE KAGOQWENI ANGUMFECEZELI NJENGENDLOVU WUMQONDO UZONDA ABATHANDI BAKWANHLAPHO

    • AMANCUBE AMAZILANKATHA ANSUNDU NANGENYAWO AKHONZA AGODUKE ABUYELE EKHAYA AYOWAKHA UMUZI OMKHULU BAKWAMALANDELA NGOKULANDELA ILANGA BAKWAMTHELI UMAMTHELI ULELE NGAPHANDLE KOMUZI UHLUBULILE AKAQOKI NGUBO UHLEKWA YIZINGWE NEZINGONYAMA AZIMHLEKI ZIYAMKHALELA NGOBAZIYIZINYAMAZANE BAKWANKOMO IBOMVU KAJOZI OWENYUKA INGQONGQOLOZI NESIGWANA LAPHO UMSUTHU WAGIJIMA EPHETHE IBHESU NGESANDLA AMNCUBE ASENHLA AWOTSHELA ASENZANSI UKUTHI ISIGODI SOMNCITHI WOTSHWALA SOMILE SIYIZINKELEKE YEZIMBUZI ZIKANONDABULANE SIDLE UDADEWABO ENGENYONGO ENGEMHLEHLO BATHI UMHLEHLO UBUBHAMBHAZI SINGAMANGUBA AMAMBANE KAGOQWENI ANGUMFECEZELI NJENGENDLOVU WUMQONDO UZONDA ABATHANDI BAKWANHLAPHO

Selected Category: Z

Surnames