YENGWA

Clan Praise(s)

  • Yengwa, Gwamanda sochumase sondindi kandaba wena owehla ngobambo wabambela umbu wamaphela nezipukane athi amaphela uma usuhlome ukhezo sizokhotha Gwamanda omhlophe omnyama ngoba ethanda wena owehla ngotenga wabambelela Qabe lafikat mumva amanye esefikile. UGWAMANDA AKANGAKANANI NGOBA NASENTENDENI YEsandla uyahlala............­....,......... Wena wako Mthonzima pho yini sikhala ngoba niyamazi nje

  • Gwamanda, sonoma, chumase, omhlophe ngisho unyawo lokunyathela, omnyama ngobethanda

Selected Category: Y

Surnames