XULU

Clan Praise(s)

  • Izithakazelo zakwa-XuluMakhathini,Gxabhashe,Donda waseNkweleni, Khuhla phansi njenge khowandlovu,Ntulikabongwa ubonga yena uzona umlomo, Wena owashaya phansi kwavela abantu nezinkomo,Sonkophe,Sombisa

Selected Category: X

Surnames