XINGASHE

Clan Praise(s)

  • Ntlotshane, Kube, Nombanjana, Bhoyi kaMsenge, Ndobo, Mthemb'obhuzubhuzu, Caca lombonomhlope. Faf'olude

  • Ntlotshane, Kube, Nombanjana, Bhoyi kaMsenge, Ndobo, Mthemb'obhuzubhuzu, Caca lombonomhlope.

  • Ntlotshane, Kube, Nombanjana, Bhoyi kaMsenge, Ndobo, Mthemb'obhuzubhuzu, Caca lombonomhlope.

  • Mndane, Tutuse, Nomdimba, Ntlokwan ebanzana, Njingwa

Selected Category: X

Surnames