XIMBI

Clan Praise(s)

  • OONondzaba, Xesibe,Khandanyawana,Mkhuma,Nxele,Sinama, Belesi,Mafulangaso, Marhelangayo,izihlobo zenyosi...Amabhele,Odlambulo,onontanda kuphakanyiswa

Selected Category: X

Surnames