XHAKAZA

Clan Praise(s)

  • Xhakaza, Genjan' elimchilokazi, elintulizankomo Hlabangane, Hlabindoda yanyel' ezimpandeni. Nongula Mshikashi, Nodlel' ehlanjaneni abafokazana bedlela phansi. Nongalo, Nodelabantu, S'khambane, Mbhabhazane. Mphungane ophung' enkomeni abanye bephunga ebantwini, Nina bozemb'elincwaba ngamachaphazela. Didiz' ulwandle luvume, sambulamkhonto banjengobhedu, Shongololo ngabe siyalidla pho sesaba imlenzelenze, Jojo, Wena kaNongalo ongathwali ngenkatha othwala ngomchilo wesidwaba. Wena kamkhono usangiwa wangiwa ngamakhosazane akwaphahlindlela. Wena kasbindi simnyama nempundu yaso. Mashayindoda inyel' empandeni, wena kaBhengu ....................... *nenkosi akaze yaqedwa* 

  • Jojo, Mshikashi, wena kaNongalo Genje elimchula elingathwali ngankathaWena mashayindoda ize iwele emphandeniIthi mina imfe mina ngizodla ugaba.Mshikashi 

Selected Category: X

Surnames