XABA QONGO

Clan Praise(s)

  • NguHlokwemamba, nguHlakahlaka lemikhonto, nguRhodzan' akondawo, nguMhlalukwana, nguTherekani ngiyatherezela.

Selected Category: X

Surnames