TSABETSE

Clan Praise(s)

  • Tsabedze Sihlase, Nakate Mnyambo, lowanyambindlela, ndlebe kazizwa ngobe zizalwa ngamazulu, mkholo lonsundvu netinyawo takhe, masina, mavimbela mkholo, shoba lenkundzi lesikati Yona ingahlabi ngemtimphondvo lehlaba ngemavi ebuciko, nkhomo zidla umuntfu ngolaka nenzond, tsabedze Sihlase, mcukama.

  • Mkholo lonsundvu mawandlawena ongaweli ngezibukowena owela ngesihlengele somfula

Surnames