THABETHE

Clan Praise(s)

  • Thabethe Madliwa Nyama kayishi ,isha ngokuphephezelwa Gaduka,Msun' sengwayo njengowethole.

  • Zulu version:Mbizane, Deyi, Mawongo,Nondzala NgxambhasheGema Mtheku, Mchukama, Sosibo Mvundula Mshingila  Lwandle olungawelwa luwelwa izinkonjane kuphela, Nyama kawushi usha ngokuphephezelwa kuphela. Mntunzi wokuphumula zonke izintlikintlikana, Thabethe, nina enihlamba ngobende abanye behlambha ngodaka, Kopikahle, Mntondo onethusi, Nzululeka. Nyawo ezimhlophe,Chophe engachophile, mnyambo bhudlubhudlu lweiziziba Swati ver

Surnames