SHABANGU

Clan Praise(s)

  • Shabangu mbhele loluhlata njengengcoshane, msuthu, mswati, mtungwa, mahle emabhele, Akakhetsani nakaya ebandla , ingani bafati bemabhele abayisikisi incoboza, basaba kusika bantfwa babo,, kutsiwa ungahlala nemabhele uyalibala, Mahhalahhalabe waNgwane, Tjodvo, Dlatile, Ndlangamandla,, waSithole, Wena lowabulala inDuna kwangabi indzaba yalutho, Godide, Mpemba, ndlela, kaSompisi, wena lowatsela inkosi ngelitfuli

  • mbhele loluhlata njengencoshane ngwane mahlabatsimphemba,khuboni

    • Shabangu mbhele loluhlata lonjengencoshane wena lowapheleketela inkosi nayiya enkofeni ngwane mahlabatsi gwebu mambane

Surnames