SASA

Clan Praise(s)

  • Hlubi, Sasa, Meyiwa, Thabela, Vezi,Nophacwa,

  • Ageee Saasa matebele makonkwane ba hloka kgomo ba ja motho,ke motho wa bo moretlwa wa mogalakwena,ke monna se lwa le kwena bodibeng.

Surnames