QWEBANI

Clan Praise(s)

  • Fada, Hlangu, Mkawu, Ngqitshela, Nzaba, Nozitshetshe, Mzize, Ndod'ayizal'izal'izithole KwelikaNtantani, Matheza egoloza nenkuni zakhe.

Selected Category: Q

Surnames