QWABE

Clan Praise(s)

  • Most Powerful Lost Love Spells Caster in South Africa UK USA +27735257866 Canada UAE Indonesia Singapore Turkey Luxembourg Finland Norway Australia Qatar Austria German Denmark Netherlands Romania Belgium Greece Belarus New Zealand Switzerland Cyprus Poland Brunei Japan Ireland Estonia Egypt Iceland Fiji Wales Malta Bahamas Taiwan Czech Republic Serbia Palau Lithuania Malaysia Spain Sweden France Bulgaria Croatia Jordan Chile Algeria Italy Philippines Honduras Hungary Mexico Macedonia Argentina Syria China Hong Kong Myanmar Kuwait South Korea Morocco Tunisia Libya Sudan San Marino Israel. Contact +27735257866 (Call/WhatsApp) OR Email:sheikhmbuga5@gmail.com https://maamarazaq.doodlekit.com http://bestlovespells.over-blog.com https://mamarazaq.blogspot.com https://maamarazaqspellscaster.podbean.com Maamarazaq a gifted spiritual healer and spells caster who may sort your issues and problems. “I Cast spells”. With the help my spiritual powers, my spell casting is done in a unique way to help in your problems. If you have been disappointed by other spell casters and healers who have failed to provide you with the results they promised you and you’re stuck with no option of happiness. It’s never too late for your problems to be solved, it’s time to have a change in life for the better and don’t just sit back and think your worst situation cannot be changed for better because GOD helps those who help themselves, could submit to me your details I may be in position to help you out. 1) DO YOU HAVE A PROBLEM IN YOUR LOVE, IS IT DETERIORATING? I think your partner is no longer interested in you. -You might think that there is no other solution. I offer solutions for all love related problems. I could strengthen bonds in all love relationships and marriage. 1) DO YOU WANT AN EVERLASTING LOVE WITH YOUR PARTNER? 2) I may restore love and happiness when relationships break up or down. 3) I may bring back your lost love. 4) I may help you look and choose for the best suitable partner when you can’t break the cycle of loneliness. 5) I may help to keep your partner faithful and be loyal to you alone. 6) I may create an everlasting love between couples.

  • Qwabe, Gumede,wena kaMalandela kaluzumana,Phakathwayo kaKhondlo kaMncinci,osidlabehlezi kaPhakathwayo abathi bedlumuntu bemyenga ngendaba bethi dluya kubeyethwe umakoti ubeyethe kabukhuni,wena owabuza intaba ngabomu wathi ntabani leya? zaphendula icathalala zathi "uNgoye Gumede,uNgoye Phakathwayo" wena waseMthandeni ezweni loju nezinyosi,Mpangazitha ozikhangayo,Mnguni kaYeyeye,Khondlo,Wena kaNjakaba kaSophana,Meseni kaMusi ,Mkhayiphe kaGodolozi

    • Ngicela ukulungisa iphutha elincane nje. Siyakhana mziwakwethu. Kukhona othe, indlu wakwaSibiya indlu yaseKhohlwa kwaGumede. Cha, indlu yakwaSibiya indlu enkulu kwaGumede. Okwesibili akukaze kube khona inkosi yakwaSibiya. Phela kwaSibiya akusona isizwe, yindlu. Iqiniso ukuthi kuBaNguni naBaNtungwa, uGumede yiyo indlu enkulu. Kepha ke bese kuba khona izindlu ezihlukile kwaGumede. uGumede qobo lwakhe wakha umuzi waseShobeni (izibongo zakhona ngoKhoza (Mahlase), Sibisi, Msibi, Ziqubu etc). Inkosana yakhe ingonyama uYeyeye. uYeyeye umuzi wakhe yiseMazimeleni (izibongo zakhona ngo Mzimela, Phakathi, Mcoyi, Mnguni,). inkosana kaYeyeye uMnguni. uMnguni inkosana yakhe uLuzumana, yena umuzi wakhe uSibiya ngenkomo. Inkosana yakwaSibiya ngenkomo ingonyama uMalandela. umnawe kaMalandela kwaSibiya ngenkomo nguMyende (ozala abantu bakwaKhomo). inkosana kaMalandela ingonyama uQwabe. uMnawe kaQwabe kwaSibiya ngenkomo uZingelwayo. uMuzi kaQwabe iNgoye (indawo isibizwa ngomuzi wakhe). uQwabe uzale uNdaba kwaSibiya ngenkomo eBabanango. Kwathi oNgoye wazala uSidinane. inzalo kaQwabe yasoNgoye izibiza ngesibongo uQwabe, kuthi inzalo yakhe yakwaSibiya ngenkomo izibize ngoSibiya. uQwabe ulandelwe nguNdaba esihlalweni sobukhosi, uNdaba yena walandelwa uGazu, yena walandelwa uNtusi (Mdladla). Wonke lamakhosi, amakhosi kaNguni endlini yakwaSibiya. uNtusi oketulwe ngabakaQwabe basoNgoye. Emuva kokungena kwabakaQwabe, bengena ngoSimamane waseMabhedwini kanye nendodana yakhe uKhuzwayo (inkosana kaSimamane uLufutha, kanti ikhohlwa uMakhanya), akuzange kube khona inkosi yabenguni endlini yakwaSibiya, futhi akuzange kube khona inkosi yakwaSibiya. inkosana kaNtusi uMqeku yena wabaleka waya emfolozi, emahlabathini. izwe liphathwe ngabakwaQwabe basoNgoye baze bakhishwa uShaka kaSenzangakhona, mhla ebulala uPhakathwayo kaKhondlo waseMthandeni. Lokhu kusho ukuthi kwaNguni indlu enkulu ngeyakwaSibiya kodwa ubukhosi bagcina busezandleni zakwaQwabe. abakwaQwabe bakhishwa ngabanewabo bakwaZulu. Yebo phela inkosana inkosana akushintshi. Lokho kusho ukuthi izinhloko zomuzi wakwaSibiya yizo amakhosana akwaGumede, kodwa kusuka uMqeku ayengabusi izwe. oMgxebe, Manyelela izinduna zakwaQwabe. oSotobe, Nogwaza, Sikhobobo babeyizinduna zakwaZulu.

Selected Category: Q

Surnames